Eigen zaak oprichten

Richt uw zaak op in 5 stappen.

Als u ervan overtuigd bent dat uw zaak een succes kan worden, dan kunt u overgaan tot de formele stappen voor het oprichten van uw eigen zaak. Wij lichten de belangrijkste formele vereisten hieronder toe.

1. Bewijs de basiskennis bedrijfsbeheer (en eventueel uw beroepsbekwaamheid)

Wie zich als zelfstandig handelaar of ambachtsman wil vestigen, moet kunnen aantonen dat hij over de basiskennis bedrijfsbeheer beschikt. U hoeft daarvoor niet altijd een aparte opleiding te volgen, u kunt dat ook aantonen met een diploma of met praktijkervaring. Een diploma hoger onderwijs is bijvoorbeeld voldoende. Alleen akten van een officieel erkende school komen in aanmerking. Akten van een privéschool komen niet in aanmerking.

2. Open een bankrekening

Voor u kunt starten als zelfstandige, moet u een zichtrekening openen bij de bank.

3. Kies een rechtsvorm of juridisch statuut

De keuze voor een bepaalde rechtsvorm is een belangrijke stap, want die keuze heeft grote gevolgen op het gebied van inkomen, boekhouding, aansprakelijkheid ... U kunt kiezen tussen een eenmanszaak of een vennootschap, zoals een bvba, nv of vof.

4. Vraag een ondernemingsnummer aan

Elke onderneming in Vlaanderen moet zich inschrijven bij een erkend ondernemingsloket. U krijgt dan een ondernemingsnummer en uw onderneming wordt opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

5. Vraag eventuele bijkomende vergunningen aan

In sommige sectoren hebt u als ondernemer bijkomende vergunningen of erkenningen nodig. Ga na welke vergunningen u nodig hebt om definitief met uw zaak van start te kunnen gaan.

Advies en begeleiding

Een eigen zaak oprichten doet u niet alleen. Laat u begeleiden en vraag voldoende advies aan:

  • uw bank, die u kunt helpen financiële situatie en ambities in te schatten
  • uw boekhouder, die u het best niet als een louter administratieve hulp kunt beschouwen, maar als een echte financiële partner
  • uw socialeverzekeringsfonds, dat u op maat kunt adviseren over uw sociaal statuut en uw sociale bijdragen