Gemeenteraad

De gemeenteraad bestuurt, samen met het college van burgemeester en schepenen, de gemeente en bestaat uit 23 leden. Zij worden elke 6 jaar verkozen door de inwoners van de gemeente. Doorgaans vergadert de gemeenteraad elke eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Iedereen die geïnteresseerd is, mag de openbare zittingen bijwonen. 

De gemeenteraadsleden werden op 14 oktober 2018 rechtstreeks gekozen, op basis van het aantal voorkeurstemmen binnen hun lijst. Nieuw vanaf deze legislatuur is dat de gemeenteraadsleden meteen ook de OCMW-raadsleden zijn. En dat de voorzitter van de Gemeenteraad ook voorzitter van de OCMW-raad is. Filip Segers (CD&V) werd voorgedragen als voorzitter.

De agenda's en verslagen van de gemeenteraad vindt u in de rechterkolom.

gemeenteraad 2019