Crisisopvang

Het OCMW beschikt over een beperkt aantal noodwoningen. Deze worden toegewezen aan personen in een acute noodsituatie, zonder eigen huisvesting. Tijdens het verblijf van maximum 4 maanden wordt er gezocht naar een geschikte woongelegenheid.

Kosten

Er zijn kosten verbonden aan het recht op bewoning in de crisiswoning.

Aanvraag

Kom langs tijdens de zitdag van de sociale dienst op het OCMW.