College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente en neemt het dagelijks bestuur waar.

In Ravels telt het college van burgemeester en schepenen 6 leden: de burgemeester, 4 schepenen en de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. De schepenen werden uit de groep van gemeenteraadsleden gekozen door de meerderheid.

Elk lid van het college van burgemeester en schepenen volgt een aantal beleidsthema’s op.

Het Ravelse schepencollege vergadert in principe elke dinsdagnamiddag in besloten zitting in het gemeentehuis.

 

Bijzonderheden

De belangrijkste taken van het college zijn

  • uitvoering van de beslissingen die de Gemeenteraad neemt
  • voorbereiden van de agenda van de Gemeenteraad
  • opvolging dagelijks bestuur van de gemeente.

Het college neemt zijn beslissingen als groep. Schepenen hebben individueel geen beslissingsbevoegdheid. De voorzitter van het college is de burgemeester.

Nieuw vanaf deze legislatuur is dat de leden van het college ook de 6 leden van het Vast Bureau van het OCMW zijn. De burgemeester is de voorzitter van het Vast Bureau. De belangrijkste taken van het Vast Bureau zijn

  • uitvoering van de beslissingen die de OCMW-raad neemt
  • voorbereiden van de agenda van de OCMW-raad
  • opvolging dagelijks bestuur van het OCMW. 

Voortaan zal aansluitend ook de vergadering van het Vast Bureau plaatsvinden. 

CBS 2019