Financieel directeur

Met de inwerkingtreding van het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur veranderde de titel van "ontvanger" naar financieel directeur. 

De financieel directeur is belast met het financiële beheer van de gemeente en het OCMW. In samenwerking met de algemeen directeur is hij verantwoordelijk voor de opmaak van het budget en de meerjarenplanning.

De financieel directeur is verantwoordelijk voor de financiën en coördineert en controleert de boekhouding van zowel de gemeente als het OCMW. Hij geeft leiding aan de medewerkers van de financiële dienst en coördineert de financiële processen. Verder heeft de financieel directeur tot taak om de gemeentelijke belastingen te innen. 

Roger Caymax, is de financieel directeur van de gemeente Ravels.